Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

Rozpylacz Albuz ATR

16,00 zł
Brutto
Ilość

Dysze drobnokropliste renomowanej marki ALBUZ. Wysokiej jakości ceramiczne rozpylacze wirowe o pustym stożku, rekomendowane do zastosowania w sadach i winnicach. Możliwość stosowania do opylania fungicydami oraz insektycydami. Konstrukcja dyszy oraz precyzyjne jej wykonanie umożliwia utrzymanie dużej dokładności aplikowania przy wysokich ciśnieniach, a także ułatwia czyszczenie. Rozmontowanie dyszy nie wymaga użycia jakichkolwiek narzędzi. Zwykłe dysze z wkładkami ze stali nierdzewnej  mają znacznie mniejszą żywotność, rozkalibrowanie dyszy skutkuje niekontrolowanym dawkowaniem roztworu powodując większe zużycie ŚOR. Efektem jest konieczność zwiększenia ilości roztworu potrzebnego do opylenia określonego areału oraz straty w plonach wskutek przedawkowania.

Zastosowana ceramika znacząco wydłuża czas eksploatacji dyszy, co pozwala na ograniczenie kosztów poprzez:
-zminimalizowanie potrzeby wymiany dysz na nowe
-oszczędność czasu potrzebnego na montaż oraz kalibrację nowego zestawu dysz
-zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin
-ograniczenie strat w plonach wskutek przedawkowania środka
-ograniczenie negatywnego wpływu ŚOR na środowisko naturalne

Parametry techniczne:
Kąt rozpylanego stożka: 80° (zachowany przy ciśnieniu 5 bar)
*zakres ciśnienia pracy: 5-25 bar
*optymalny zakres ciśnienia: 10-15 bar

H 3018
680 produkty/ów