Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

Vyrer 1l

25,00 zł
Brutto
Ilość
Oczekiwanie na dostawę


Vyrer to adiuwant, antyspieniacz, kondycjoner wody, nawóz dolistny z firmy Green Eco Poland. Działa zakwaszająco oraz reguluje pH wody używanej do stosowania nalistnego agrochemikaliów. Poprzez zakwaszenie wody pozwala obniżyć jej twardość oraz zwiększyć skuteczność działania nawozów dolistnych oraz środków ochrony roślin. Polepsza zdolność do mieszania się różnych preparatów. Uzyskanie optymalnej wartości pH cieczy roboczej jest fundamentalne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wielu preparatów grzybobójczych, chwastobójczych, owadobójczych fosforoorganicznych, produktów na bazie naturalnych pyretryn i biologicznych środków owadobójczych.
(płynny nawóz nieorganiczny wieloskładnikowy roztwory nawozowe NP 3-18)

Skład:
% w/w (równoważny % w/v przy 20°C)    
Azot (N) całkowity                3% w/w (3,45% w/v)
Azot (N) amidowy                3% w/w (3,45% w/v)
Tlenek fosforu (P2O5)rozpuszczalny w wodzie       18% w/w (20,7% w/v)

SPOSÓB ZASTOSOWANIA I DAWKI
VYRER dodany do wody powoduje zmianę jej barwy, co przy użyciu skali kolorymetrycznej umieszczonej na etykiecie, pozwala zmierzyć wzrokowo pH końcowe roztworu.
Wielkość dawki zależy od twardości wody i poziomu pH, jaki chce się uzyskać.
Zaleca się rozpocząć od ilości 50ml/100l wody, stopniowo zwiększając dawkę, aż do uzyskania koloru(skala kolorymetryczna odpowiadającego właściwemu pH).
Do stosowania jako nawóz dolistny stosować stopień koncentracji 0,15-0,2%

S 3128

Opis

Opakowanie
1l