Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

Kileo 400SL 5l

139,00 zł
Brutto
Ilość

Kileo 400 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz chwastów dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na ścierniskach i w uprawach jabłoni. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

Zawartość substancji czynnych:
glifosat w formie soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów) - 240 g w 1 litrze środka (20,70%),
2,4-D w formie soli alkoiloaminopropylowo-dimetyloaminowej (związek z grupyfenoksykwasów) - 160 g w litrze środka (13,80%)

Korzyści:
*wysoka skuteczność dzięki dwóm substancjom aktywnym
*bardzo efektywny w zwalczaniu uciążliwych chwastów w sadach i na ścierniskach
*szybko przemieszcza się w roślinie
*wysoka temperatura, wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka

Działanie ma chwasty:
Kileo 400 SL jest dolistnym herbicydem dwuskładnikowym o działaniu układowym. Glifosat jest pobierany poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzeni, rozłogów itp.) powodując ich zamieranie. 2,4-D jest pobierany głównie przez liście, a następnie szybko przemieszcza się w roślinie i gromadzi głównie w stożkach wzrostu. 2,4-D wstrzymuje rozwój tkanki merystematycznej odpowiedzialnej za wzrost roślin. Obie substancje biologicznie czynne działają skutecznie zarówno w części korzeniowej, jak i w części nadziemnej. Pierwsze efekty działania w postaci deformacji liści i pędów są widoczne już po kilku dniach, następnie rośliny zaczynają żółknąć i więdnąć. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Chwasty wrażliwe:
*w dawce 3 l/ha: fiołek polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, perz właściwy, samosiewy rzepaku ozimego, samosiewy pszenicy, żółtlica drobnokwiatowa, maruna bezwonna
*w dawce 4 l/ha: pokrzywa zwyczajna (do 9-10 liści), powój polny (do 9-10 liści), przymiotno kanadyjskie (do 9-10 liści), rdest ptasi
*w dawce 5 l/ha: mniszek pospolity, krwawnik pospolity, przetacznik bluszczykowy, wiechlina roczna, przymiotno kanadyjskie, perz właściwy
*w dawce 6 l/ha: powój polny (w starszych fazach rozwojowych), pokrzywa zwyczajna, ostrożeń polny

Stosowanie środka:
Zabieg ścierniskowy
Perz właściwy, inne chwasty po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Termin stosowania: stosowanie preparatu od połowy sierpnia do późnej jesieni,na silnie rosnące zielone chwasty
Po zbiorach roślin uprawnych, ale przed użyciem środka nie wykonywać zabiegów związanych z uprawą
Środek niszczy również jaja i młode larwy obecne już w roślinie
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Sady jabłoniowe
Chwasty zielone
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 6 l/ha
Termin stosowania środka:
-preparat stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie silnego ich wzrostu
-większe dawkowanie stosować na chwasty mocno zaawansowane w rozwoju oraz w przypadku silnego zachwaszczenia
Zalecana ilość wody: 200- 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

S 3759
5 produkty/ów

Opis

Opakowanie
5l