Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

NaturalCrop SL 5l

165,00 zł
Brutto
Ilość

NaturalCropSL to płynny nawóz organiczny do stosowania nalistnego i fertygacji. Zwiększa produktywność roślin. NaturalCrop SL to azot i węgiel organiczny, dostawca lewoskrętnych aminokwasów, adiuwant, biostymulator. Płynna formulacja i bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie, umożliwia wszechstronne zastosowanie NaturalCropSL® w technologii produkcji roślin rolniczych i ogrodniczych.

Skład:
Azot wyłącznie w formie organicznej (N) – 9%
zawartość aminokwasów >56% (z tego L-aminokwasy 80%)
Węgiel organiczny (C) – 24,5%

NaturalCropSL dostarcza roślinom pełnowartościowe aminokwasy oraz peptydy pozyskiwane z kolagenu pochodzenia zwierzęcego w procesie hydrolizy enzymatycznej. Dzięki temu procesowi uzyskuje się biologicznie aktywne L-aminokwasy o nienaruszonych strukturach. L-aminokwasy są pobierane natychmiast po aplikacji dolistnej lub dokorzeniowej dzięki czemu szczególnie dobrze sprawdzają się w okresach silnych stresów powodowanych przez niekorzystne przebiegi pogody lub chemiczne zabiegi agrotechniczne.

Korzystne efekty działania produktu są wynikiem dostarczenia roślinom szybko-przyswajalnych aminokwasów, które poprawiają ich bilans energetyczny co ma znaczenie, szczególnie w krytycznych fazach rozwojowych lub/i w warunkach stresowych. W niekorzystnych warunkach rośliny koncentrują się głównie na obronie przed występującym stresem, a nie na produkcji plonu. Jeżeli w tym momencie zostaną dostarczone aminokwasy, to wówczas rośliny są bardziej efektywne w produkcji plonu i jednoczesnej obronie przed stresem.

Zastosowanie NaturalCropSL powoduje następujące efekty:
*szybki zrównoważony wzrost i rozwój rośliny
*łatwiejsze przejście krytycznych faz rozwojowych roślin
*efektywne odżywianie pełnowartościowym azotem organicznym dzięki łatwo dostępnym aminokwasom
*zwiększenie powierzchni liści co powoduje zwiększenie intensywności fotosyntezy oraz wzrost zawartości cukrów
*wyższe plony, lepszej jakości bez ryzyka przekroczenia norm szkodliwych azotanów
*lepsza regeneracja roślin po wystąpieniu trudnych warunków pogodowych, takich jak susze, gradobicia, późne przymrozki itp.
*poprawa efektywności zabiegów ochronnych i dokarmiających


S 3691
60 produkty/ów

Opis

Opakowanie
5l

Zobacz także