Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

Florovit 18 -18- 18 10kg

65,01 zł
Brutto
Ilość
Oczekiwanie na dostawę


Nawóz krystaliczny do fertygacji i nawożenia dolistnego 18-18-18

Nawóz WE
Nawóz NKP 18-18-18 z borem, miedzią, żelazem, manganem, molibdenem,cynkiem.

Skład nawozu:
azot całkowity (N) - 18,0%
azot azotanowy (N) - 9,1%
azot amonowy (N) - 8,9%
pięciotlenek fosforu (P2O5) - 18,0% (rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie)
tlenek potasu (K2O) - 18,0% (rozpuszczalny w wodzie)
bor calkowity (B) - 0,02%
miedź całkowita (Cu)* - 0,003%
żelazo całkowite (Fe)* - 0,07%
mangan całkowity (Mn)* - 0,03%
molibden calkowity (Mo) - 0,003%
cynk całkowity (Zn)* - 0,05%

* schelatowane przez EDTA

S 0768

Opis

Opakowanie
10kg