Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

Adriatica Orto-Frutta 12-12-17 25kg

65,01 zł
Brutto
Ilość

Nawóz posypowy, granulowany NPK.

Linia specjalnych, wieloskładnikowych nawozów mineralnych, to odpowiedź na potrzeby odżywcze współczesnych upraw specjalistycznych takich jak sady owocowe, winnice, plantacje orzecha laskowego, sady owoców cytrusowych czy uprawy warzywne.

Mieszanki te, cechujące się najbardziej korzystną dla danej uprawy proporcją składników.

Łatwe i szybkie rozkładanie się granulki zapewnia szybkie wchłanianie i pobieranie składników odżywczych, czyniąc nasze nawozy efektywnymi i skutecznymi.

Skład:

12% Azot (N) całkowity:

3,5% azot (N) amonowy,

8,5% azot (N) amidowy

12% Pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity (rozpuszczalny w kwasach mineralnych)

6% Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

4% Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie

6% Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny wyłącznie w kwasach mineralnych

17% Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie - niska zawartość chlorków

2% Tlenek magnezu (MgO) całkowity

18% Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie

0,1% Bor (B) całkowity

S 0724
489 produkty/ów

Opis

Waga
25 kg

Zobacz także