Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

Treoris 350SC 5l

440,00 zł
Brutto
Ilość

Treoris 350 SC środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym, wgłębnym i lokalnie systemicznym do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego (we wczesnym stadium rozwoju choroby) w zwalczaniu chorób grzybowych pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i jęczmienia jarego. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Sporządzanie cieczy użytkowej:
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Dawkowanie
Pszenica ozima:
- mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, septorioza plew
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-2,5 l/ha
Środek stosować nie więcej niż dwa razy w sezonie, z zachowaniem minimalnego odstępu 14 dni pomiędzy zabiegami.
Termin stosowania: od końca krzewienia (BBCH 30) do końca kwitnienia (BBCH 69). Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Pszenżyto ozime:
- brunatna plamistość liści, septoriozy liści
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-2,5 l/ha
Środek stosować nie więcej niż dwa razy w sezonie, z zachowaniem minimalnego odstępu 14 dni pomiędzy zabiegami.
Termin stosowania: od końca krzewienia (BBCH 30) do końca kwitnienia (BBCH 69). Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Jęczmień jary:
- rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa jęczmienia
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-2,5 l/ha
Środek stosować nie więcej niż dwa razy w sezonie, z zachowaniem minimalnego odstępu 14 dni pomiędzy zabiegami
Termin stosowania: od końca krzewienia (BBCH 30) do końca fazy kłoszenia (BBCH 59)
Środek należy stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

S 3753
4 produkty/ów

Opis

Opakowanie
5l