ADRIATICA N-GOOO NPK 14-06-16 Adriatica 25 kg

67,00 zł
Brutto

Nawóz posypowy z wolnouwalniającym się azotem.

Ilość

N-GOOO to gama nawozów azotowych i mieszanek skoncentrowanych zawierających inhibitor nitryfikacji DCD (2,5% frakcji azotowej). Dzięki obecności inhibitora nitryfikacji DCD, azot amidowy  wchłonięty przez koloidy glebowe, należące do frakcji gliniastej i niepodlegającej wypłukiwaniu, jest przetwarzany stopniowo na formę amonową i potem  azotanową w ciągu 60-90 dni. Przez cały ten okres, azot jest udostępniany roślinom w sposób jednorodny i miarowy, z ograniczeniem strat wynikających z procesów wypłukiwania i ulatniania się.

Dawkowanie 300-900 kg/ha.

Skład:

14% Azot (N) całkowity: 

5% azot (N) amonowy, 

9% azot (N) amidowy 

6% Pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity (rozpuszczalny w kwasach mineralnych) 

6% Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie 

4% Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 

16% Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie - niska zawartość chlorków 

3% Tlenek magnezu (MgO) całkowity 

20% Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie 

0,1% Bor (B) całkowity 

2,5% inhibitor (DCD) jako procent masy całkowitego azotu

S 0723
20 produkty/ów

Opis

Waga
25 kg
Opakowanie
25 kg