Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

Proalfacypermetrin 100EC 0,25l

29,21 zł
Brutto
Ilość

Proalfacypermetrin jest insektycydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników kłująco-ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
alfa – cypermetryna (środek z grupy pyretroidów) – 100 g/l (10,87%)
inne substancje niebezpieczne niebędące substancją czynną: solwent nafta

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
Liczba zabiegów: 2
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni
Termin stosowania środka: stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Skrzypionki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
Liczba zabiegów: 2
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni
Termin stosowania: stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie pszenicy ozimej: 2

Jęczmień jary
Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:0,12 l/ha
Liczba zabiegów: 2
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni
Termin stosowania: stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Skrzypionki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
Liczba zabiegów: 2
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni
Termin stosowania: stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste 3
Etykieta środka ochrony roślin Proalfacypermetrin, załącznik do zezwolenia MRiRW
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie jęczmienia jarego: 2

Rzepak ozimy
Chowacz brukwiaczek
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1-0,12 l/ha
Liczba zabiegów: 2
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni
Termin stosowania: opryskiwać po pojawieniu się chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnalizacją
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Słodyszek rzepakowy i chowacz czterozębny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,12 l/ha
Liczba zabiegów: 2
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na pąkujących roślinach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Szkodniki łuszczynowe: pryszczarek kapustnik i chowacz podobnik
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,12 l/ha
Liczba zabiegów: 2
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni
Termin stosowania: zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie rzepaku ozimego: 2

Groch jadalny (zielony i na suche nasiona)
Oprzędziki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 - 0,1 l/ha
Liczba zabiegów: 2
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni
Termin stosowania: opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Mszyca grochowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,12 l/ha
Liczba zabiegów: 2
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc. Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Etykieta środka ochrony roślin Proalfacypermetrin, załącznik do zezwolenia MRiRW
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie grochu jadalnego: 2

Kapusta głowiasta biała (w gruncie)
Gąsienice bielinka, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 l/ha
Liczba zabiegów: 2
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni
Termin stosowania: opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Pchełki na rozsadniku kapusty
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,09 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Termin stosowania: opryskiwać rośliny z chwilą pojawienia się chrząszczy
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Środek wykazuje średni poziom zwalczania szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie kapusty głowiastej białej: 2

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica ozima – 28 dni
Jęczmień jary – 28 dni
Groch jadalny – 14 dni
Kapusta głowiasta biała – 14 dni
Rzepak ozimy – 49 dni

S 0287

Opis

Opakowanie
0,25l