Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

  • Nowy

Promalin 0,5l

245,00 zł
Brutto
Ilość
Oczekiwanie na dostawę


PROMALIN jest regulatorem wzrostu i rozwoju roślin, przeznaczonym do poprawy wielkości, wyglądu owoców, w tym ograniczenia ordzawienia jabłek i zwiększenia zawiązywania owoców gruszy. Gibereliny i cytokininy występują naturalnie w roślinach i są bardzo skutecznymi regulatorami wzrostu.

Zawartość substancji czynnych:
Gibereliny GA4+7 (substancja z grupy laktonów) – 19 g/l (1,8%)
6-benzyloadenina (substancja z grupy puryn) – 19 g/l (1,8%)

Korzyści:
*zmniejszenie ordzawiania się jabłek
*wpływa na poprawę wielkości owoców, ich wygląd i jakość
*większa elastyczność skórki owoców
*zapobiega deformacji owoców podczas niekorzystnych warunków, np. przymrozków
*wpływa na zwiększenie zawiązywania owoców

Stosowanie środka:
Jabłoń
Zapobieganie ordzawieniu oraz poprawa wielkości i wyglądu owoców
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,75 l/ha
Termin stosowania:Pierwszy zabieg wykonać w okresie pomiędzy pełnią kwitnienia a końcem opadania płatków i kontynuować w odstępach co 7-12 dni, do fazy początku opadania owoców (czerwcowe opadanie) (BBCH 65-73)
Odstęp między zabiegami: 7-12 dni.
Zalecana ilość wody: 500-1500 l/ha
Zalecane opryskiwanie drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Grusza
Poprawa zawiązywania owoców
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,375 l/ha
Termin stosowania środka: Pierwszy zabieg wykonać na początku kwitnienia gruszy (BBCH 61-63).
Drugi zabieg wykonać od fazy pełni kwitnienia do opadania płatków (BBCH 65-67), z zachowaniem minimum 2 dni odstępu pomiędzy zabiegami. W wypadku wystąpienia uszkodzeń po przymrozku, który wystąpił w czasie kwitnienia (od fazy białego pąka do fazy opadania płatków), środek zastosować w ciągu 24 godzin po wystąpieniu przymrozku i powtórzyć zabieg po wystąpieniu następnych przymrozków.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 2 dni.
Zalecana ilość wody: 500-1500 l/ha
Zalecane opryskiwanie drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

S 0657