Środki Ochrony Roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin.

AS 500SL 1l

18,44 zł
Brutto
Ilość

As 500 SL preparat zapewnia optymalne działanie agrochemikaliów poprzez: zwiększenie zatrzymywania kropel na opryskiwanej powierzchni, wzrost wnikania i transportu substancji aktywnych do miejsca działania, likwidację niekorzystnego oddziaływania jonów wapnia, magnezu, sodu i żelaza w wodzie oraz regulację pH wody. AS 500 SL łagodzi także niekorzystny wpływ warunków pogody na działanie agrochemikaliów, jak np. zbyt niskiej temperatury i wilgotności względnej powietrza. Jest szczególnie przydatny do stosowania z herbicydami zawierającymi glifosat, wzmaga ich aktywność w każdych warunkach.

Sporządzanie cieczy użytkowej:
1. Określić twardość wody załączonym testem paskowym twardości ogólnej wody lub poprzez analizę chemiczną oraz ustalić pozostałe warunki decydujące o dawkowaniu preparatu AS 500 SL.
2. Przygotować potrzebną ilość preparatu AS 500 SL.
3. Napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do około 80% jego objętości i uruchomić mieszadło.
4. Wlać przygotowaną ilość preparatu AS 500 SL.
5. Dodać wymaganą ilość agrochemikaliów.
6. Opróżnione opakowania przepłukać 3.krotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza.
7. Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą do wymaganej objętości.

Dawkowanie:
1,0 - 1,5 litra preparatu AS 500 SL na 1 ha. Wyższe dawki stosować dla wody twardej i bardzo twardej (to jest o twardości powyżej 20 stopni niemieckich lub zawartości CaCO3 powyżej 250 mg/l), wydatku opryskiwacza powyżej 150 litrów na 1 ha oraz w czasie wykonywania zabiegów agrochemikaliami w warunkach mniej korzystnych (np. przy temperaturze powietrza poniżej 15oC i wilgotności względnej poniżej 50%). Paskowy test twardości wody wraz z instrukcją stosowania załączono do opakowania. W czasie przygotowywana cieczy opryskowej postępować zgodnie z wymaganiami określonymi na etykiecie stosowanych agrochemikaliów.

S 0052

Opis

Opakowanie
1l